Các loại Pháo Hoa Z121 Người dân được phép Sử dụng

Sản phẩm pháo hoa z121 Bộ Quốc Phòng có bao nhiêu loại

Theo quy định về việc sử dụng pháo hoa trong dịp Tết, người dân chỉ được phép mua và đốt các loại pháo hoa Z121 Bộ Quốc Pòng chỉ có âm thanh, ánh sáng và màu sắc trong không gian mà không gây ra tiếng nổ. Việc mua các loại Pháo hoa Z121 không nổ […]